Ogłoszenia dotyczące witryny

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 
Obraz Administracja Użytkownik
DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Napisane przez: Administracja Użytkownik ( czwartek, 17 styczeń 2019, 14:25 )
 

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Uwaga słuchacze KKZ następujących kwalifikacji:

- A.20. gr.12;

- A.25. gr.8;

- A.32. gr.2;

- A.36. gr.9:

- A.65.gr.6;

- E.14. gr.5;

- RL.03 gr.1.

 

Do dnia 18 lutego 2019 r. należy do sekretariatu kursów lub  szkoły złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

WAŻNE TERMINY: Sesja egzaminacyjna czerwiec – lipiec 2019

- część pisemna egzaminu: 18 czerwca 2019 roku

- część praktyczna egzaminu: od 17 czerwca do 4 lipca 2019 roku

- termin ogłaszania wyników:  30 sierpnia 2019 roku.

 

W deklaracji należy wpisać poniższe dane (w zależności od kwalifikacji):

- kwalifikacja A.20. Rejestracja i obróbka obrazu, symbol cyfrowy zawodu –  343101, nazwa zawodu – Fotograf;

- kwalifikacja A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, symbol cyfrowy zawodu –  311911, nazwa zawodu – Technik cyfrowych procesów graficznych;

- kwalifikacja A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, symbol cyfrowy zawodu –  333107, nazwa zawodu – Technik logistyk;

- kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości, symbol cyfrowy zawodu –  331403, nazwa zawodu – Technik ekonomista;

- kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, symbol cyfrowy zawodu –  431103, nazwa zawodu – Technik rachunkowości;

- kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, symbol cyfrowy zawodu –  351203, nazwa zawodu - Technik informatyk;

- kwalifikacja RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, symbol cyfrowy zawodu –  613003, nazwa zawodu – Rolnik.

 

 

W załączeniu:

1.       Deklaracja przystąpienia do egzaminu

--------------------------------------------------------------------------

Pracownia pozaszkolnych form kształcenia

CKU Białystok


Tagi: